2n ESO LLENG. MUS

POSICIONS DE LA FLAUTA DOLÇACOMPASSOS SIMPLES I COMPOSTOS


TEMPS FORTS I DEBILS DEL COMPÀS


NOTES A CONTRATEMPS

GRUPS DE VALORACIÓ ESPECIAL: TRESILLO


DICTAT RÍTMIC I MELÒDIC

___________________________________________________


AGRUPACIONS INSTRUMENTALS

GRANS GRUPS

ORQUESTRA: segons el seu nombre de components:
 • ORQUESTRA DE CÀMBRA. "Orquestra reduïda que cap en un saló". Originàriament eren els salons de Música dels Palaus. Abasta tota mena de conjunts instrumentals. L'única condició d'aquest tipus d'orquestra es que tinga una mida relativament petita i estiga formada generalment per menys de 20 músics.
- Orquestra Barroca
A. Corelli. Concerto Grosso, en Re Mayor, op. 6 nº 4
- Orquestra de Cordes
- Conjunts instrumentals indefinits per a música de cambra
Igor Stravinsky’s 1945 “Ebony Concerto”

 • ORQUESTRA SIMFÒNICA és un conjunt instrumental, és a dir, és una agrupació de músics dirigits per un director, que interpreten una obra de manera conjunta. Està formada per 3 famílies d'instruments: Corda, Vent (fusta - metall) i percussió. La instrumentació pot variar molt en funció del criteri del compositor, així com el nombre total d’integrants de l’orquestra.
"Guía de orquesta para jóvenes" Benjamin Britten,  Estudia per separat les diferents famílies d’instruments que componen l’orquestra simfònica: els de corda, els de vent de fusta, els de vent de metall i els de percussió. Guia didàctica
"Bolero" Ravel - dades de l'obra
BANDA: tenim 2 tipos

ORQUESTRA DE POLS I PUA: agrupació de instruments de corda pinçada. Es compon reunint 3 instruments de corda pinçada, tots ells molt anticsAl costat d’aquests també en poden intervenir d’altres (ARTICLE):
 • Bandúrria: porta la melodia. Es toca amb púa.
 • Llaüt: relleno harmònic. Porta el contracant, que és una octava més greu, complementant perfectament la melodia.
 • Guitarra i Guitarrón: s'incorporen els acords que corresponen a la melodia i es va acompanyant amb arpegis o amb diferents ritmes en funció de l'obra i l'estil que anem a interpretar.
 • Contrabaix (sense arc).

BIG BAND ("Jazz Band", "Orquestra de Jazz"): és una agrupació musical pròpia de la música de Jazz, que es va popularitzar en l'època daurada del "swing" (les dècades dels anys 30 i 40 del s.XX).
Una big band típica està composta per una:

 • Secció melòdica: saxos, trompetes, trombons. Pot haver un/a cantant.
 • Secció rítmica: habitualment piano, contrabaix (sense arc), guitarra i batería.

Les big band dels anys del swing es classifiquen habitualment en:

PETITS GRUPS

CLÀSSICS que realitzen "Música de Cambra" 
És aquella composta per un reduït grup d'instruments, en contraposició a la música d'orquestra. El nom ve dels llocs en què assajaven petits grups de músics durant l'Edat Mitjana i el Renaixement. A aquestes habitacions, no molt grans, se'ls deia "càmeres".
Hi ha dos detalls que permeten caracteritzar totalment una obra de cambra: 
1) cada músic toca una part diferent
2) no hi ha director; els músics han d'estar situats de manera que puguin mirar-se entre si, per aconseguir la millor coordinació. 
 • DÚO: es una agrupació de 2 instrumentistes.
 • TRÍOes una agrupació de 3 instrumentistes. • QUARTET DE CORDAés un conjunt musical de 4 instruments de corda, usualment: 2 violins, viola i violoncel. El quartet de cordes és àmpliament vist com una de les formes més importants de música de cambra, tenint en compte que molts dels compositors famosos a partir del segle XVIII van escriure obres per a ell. Vídeo
 • QUINTET DE VENTés un grup de 5 instrumentistes: flauta, oboè, clarinet, trompa i fagot. Es diu també d'aquesta manera a les obres compostes per a aquesta agrupació. Al contrari que el quartet de corda, el color sonor del qual és molt homogeni, els instruments del quintet de vent es diferencien entre ells considerablement pel seu timbre i tècnica. Vídeo
 • QUINTET DE METALL és un grup integrat per 5 instruments de vent metall. La formació més habitual és la de 2 trompetes, una trompa, un trombó i una tuba. Per extensió, quintet de metall significa, també, una composició interpretada amb aquesta agrupació. Entre els quintets de metall més destacats hi ha el Spanish Brass Luur Metalls o el Canadian Brass.

GRUP JAZZ: se agrupan instrumentos:

 • solistas (generalmente de viento): uno o más saxofones, trompetas, flautas, incluso clarinetes.
 • acórdicos: guitarra, piano u órgano.
 • un instrumento bajo: bajo eléctrico o contrabajo.
 • y un instrumento rítmico percusivo: generalmente la batería.
Las más comunes son:
- TRIO. Formado generalmente por dos instrumentos rítmicos (batería y contrabajo) y uno melódico, que suele ser el piano o la guitarra. Esta agrupación se puso de moda a partir de los años 40 con el inicio del jazz moderno.
- CUARTETO. Es quizás la agrupación más característica, consiste en añadir a la anterior un instrumento de viento, trompeta o saxofón. 
- En un QUINTETO habrá dos instrumentos de viento.

GRUP POP-ROCK: normalmente se usan una o dos guitarras (las cuales pueden ser eléctricas o acústicas), bajo eléctrico, teclados de diferente índole como sintetizadores, pianos electrónicos u órganos electrónicos, y batería o caja de ritmos. Incluyen también vocalista y coristas, que pueden simultanear esa función con la de tocar un instrumento.


GRUP FOLK (Música Tradicional): las agrupaciones pueden ser vocales y/o instrumentales, y los instrumentos son los típicos de la región a la que pertenece dicha agrupación. No se emplean instrumentos eléctricos, salvo que se trate de una formación de música folk (música folclórica moderna).A Espanya existeix una gran varietat d'instruments musicals que están arrelats al folklore de cada poble o comunitat. Aquests instruments formen part de les tradicions i serveixen per acompanyar les danses i cants característics d'un lloc determinat.


Paco De Lucía - Concierto de Aranjuez


------------------------------------------------------------

ALTRES REGISTRES A LA CLASSIFICACIÓ DE LES VEUS: 
Mezzosoprano, Baríton, Contratenor, Castrats.______________________________________________________

FORMES MUSICALS BÀSIQUES
FORMA PRIMARIA (ESTRÓFICA): és la forma més elemental. Consta d'un únic tema musical que s'anira repetint. Generalment utilitza text. Cançons on totes les estrofes tenen la mateixa música i només canvia el text (A, A, A ...).

FORMA BINARIAesta formada per 2 seccions A (acostuma a ser suspensiva) i B (sol ser conclusiva, perquè és la secció final) 
Les dues seccions no tenen sempre el mateix nombre de compassos.
Molt sovint, cada una de les seccions es repeteix però els signes de repetició no alteren el tipus de forma musical.

AABB
ABAB


 Himno a la alegria (1970) Beethoven (6'49'')
J.S.Bach. Minueto en Re menor Anónimo del Album de A.M.Bach (danza antigua de carácter noble, ritmo ternario y tempo moderado. En sus inicios binaria).

Les danses barroques que formen part de la Suite solen ser de forma binària 


FORMA TERNARIA: formada per 3 seccions, sent la 3a una repetició de la 1a.
ABA, ABBA, AABA, ABABA

TEMA AMB VARIACIONS; hi ha un sol tema (A) que va modificant-se en les successives repeticions: A A1 A2 A3 .....

RONDÓ: una tornada (A) s'alterna amb seccions diferents anomenades coples (B, C, D)
ABACADA


FORMES DE LA MÚSICA VOCAL
(compostes per a ser cantades)


Podem tindre:

 • MÚSICA VOCAL ACOMPANYADA, que porta acompanyament instrumental
 • MÚSICA VOCAL A CAPELLA que no porta acompanyament instrumental


LA CANÇÓ: la seua forma està formada principalment per 2 seccions que s'alternen:
 • Estrofes (A): són les seccions que tenen la mateixa Música però text distint. Transmeten el missatge, és a dir, conten la història.
 • Tornada (B): És la secció que sempre es repeteix igual, tant la Música com el text. Repeteix el més important de la història que conta la cançó.

     Pot tindre, a més, altres seccions:
 • Introducció (I): 
 • Pont (P): 
 • Solo (S): 
 • Coda:

- Hi ha la Forma Estròfica (no te tornada). Una estrofa en succceix un altra. Així ocorre, per exemple, en els Romanços.

RECITATIU Ópera "Las bodas de Fígaro"


Verdi - La Traviata (Òpera completa)
LA SARSUELA"La Verbena De La Paloma" Zarzuela Completa

FORMES DE LA MÚSICA INSTRUMENTAL
(composta per a ser interpretada amb instruments)


LA SONATA: forma composta per a un o més instruments solistes. 
Consta de 3 moviments: ràpid-lent-ràpid.


LA SIMFONIA: forma composta per a l'orquestra. 
Consta de 4 moviments: ràpid-lent-ràpid-ràpid.

Sinfonía Nº 5, en Do menor, Opus 67. Ludwig van Beethoven
Haydn, Symphony No. 94 in G Major (Surprise) Second Movement: Andante
Mozart - Sinfonía 40 - Menuetto(3/4) - Karl Böhm - Filarmónica de Viena
Antonín Dvořák - Sinfonía No.9 "Desde el Nuevo Mundo" (Mov.4 Allegro con fuoco)


EL CONCERT: forma composta per a un o més instruments solistes i una orquestra que l'acompanya.

Vivaldi - Primavera - Les quatre estacions son 4 concerts per a Violí i Orquestra


.............................................................................................


LA TEXTURA MUSICAL


EL GÈNERE MUSICAL


PEL·LÍCULES: punxar en el cartell per a vore la película