1r ESO

LES QUALITATS DEL SO

1. ALTURA


POSICIONS DE LA FLAUTA DOLÇA


Aci tenim 3 jocs per recordar el NOM DE LES NOTES MUSICALS.


- Aprèn jugant el nom de les notes. Pots triar diverses velocitats (Adagio = lent, Andante = tranquil o Allegro = ràpid). Has de punxar el nom de la nota que va apareixent en el pentagrama i arrossegar per caçar-la. A veure si arribes a fer-ho en Allegro !.

- Aprèn les notes en Clau de SOL. També pots aprendre la Clau de FA.
- Un altre joc de notes amb el que et serà molt fàcil i divertit aprendre les notes en el pentagrama. La pàgina està en francès, però ho pots entendre molt bé. Et presenten un pentagrama amb moltes notes, que tu hauràs de nomenar, començant per la primera i seleccionant el seu nom de la columna que apareix a la esquerra. Si la encertes, la primera nota va canviant; si no, te la col·loca al final perquè l'anomenes correctament. Ànim, és molt fàcil! Vés avançant en els diferents nivells! I pots activar el so (a baix a l'esquerra) .Té 5 nivells i es pot escollir entre clau de sol i de fa.


ALTERACIONS MUSICALS


TO I SEMITÓEl oído humano puede oír sonidos entre 20 Hz (Hertz) y 20 kHz.

2. DURADA
POSICIÓ DE LA PLICA
               - Notes greus (fins al SI): a la dreta i cap a dalt.
               - Notes agudes (a partir del SI): a l'esquerre i cap a baix.

La nota SI te les 2 opcions (la 3a línia es el punt central del pentagrama):
EL BATEC DE LA MÚSICA: en Música, com en les paraules, hi ha accents (>).
 • Compàs Binari (compàs 2/4)   1112  (Pasdoble)
 • Compàs Ternari (compàs 3/4)   123 123 123 (Vals)
 • Compàs Quaternari (compàs 4/4)  1234 1234 1234  (Rock and Roll)


ACTIVITAT
VÍDEOS AMB RITME MENTRE SONA LA MÚSICA són, sense cap dubte, un recurs molt interessant per treballar les figures musicals, el pols, el tempo, els canvis de ritmes.


3. INTENSITAT

* ACTIVITAT: localitza els elements bàsics d'aquesta partitura.

4. TIMBRE

ELS INSTRUMENTS I LA SEUA CLASSIFICACIÓ
Els instruments musicals es classifiquen en 3 famílies segons la manera en què es produïx el so:

1. CORDA: les cordes tensades vibren sobre una caixa de ressonància. Segons la forma de tocar tenim:
   1.1 Corda Fregada (arc): violín, viola, violoncel i contrabaix.
   1.2 Corda Pinçada (dits): arpa, guitarra (pua també).
   1.3 Corda Percudida (colpejada): piano.
                                             (*DIBUIX: 1. tecla, 2. corda, 10 martell)

2. VENT: l'aire bufat vibra dins d'un tub de fusta o de metall.
   
   2.1 Vent Fusta
     - Bisellflauta travesera (flautí)
Embocadura de bisell

     - Canya dobleoboe (corn anglès), fagot (contrafagot).

     - Canya simple: clarinet (requinto, clarinet baix),*Saxofon (saxofon baritono).
BoquillaCanya

   2.2 Vent Metall


Trombó de vares
"TBON AND JACQUES" (dedicat a Jacques Mauger). Concertino per a trombó i orquestra de vent (banda). 


   2.3 Vent TeclaOrgue (abans l'aire es generava per un fuelle. Ara es genera electrònicament).


3. PERCUSSIÓ: instruments de diferents materials (fusta, metall, membrana...) que vibren al colpejar-los, fregar-los o sacsar-los.

   3.1 Percussió Indeterminada: son anomenats també no melòdics.
   La seua característica principal es que no es poden afinar perque son instruments que no     produeixen un so determinat (no notes). Realitzen diferents RITMES.
     FustaGüiro, Caixa xina, castanyoles, claves, carraca.
     PlàsticMaraques.
     Metall: Gong, Plats, Triangle, Cabassa, Cencerro, Crotalos, Pandereta.
     Membrana (parxe): Bombo, Caixa, Pandero, Bongos, Congas.


   3.2 Percussió Determinada: anomenats també melòdics.
   La seua característica principal es que es poden afinar. Produeixen un so determinat           (notes).
     Fusta: Xilofonmarimba
     Membrana: Timbales


4. ELECTRÓFONOS: el so es genera i s'amplifica mitjançant l'electricitat.*Diferencies entre una Orquestra Simfònica, Banda i Banda Simfònica
Orquesta sinfónica es una agrupación o conjunto musical de gran tamaño que cuenta con varias familias de instrumentos musicales: Cuerda, Viento (madera y metal) y Percusión. Una orquesta sinfónica tiene, generalmente, más de ochenta músicos en su lista. Sólo en algunos casos llega a tener más de cien, pero el número de músicos empleados en una interpretación particular puede variar según la obra que va a ser ejecutada. El término «orquesta» se deriva de un término latino que se usaba para nombrar a la zona frente al escenario destinada al coro y significa ‘lugar para bailar'.
Banda de Música es una agrupación de instrumentos de viento (tanto madera como metal) y de percusión.
Banda sinfónica es un conjunto de músicos que interpretan instrumentos de viento, de percusión y algunos de cuerda (ésta es la gran diferencia con una Banda de Música). Los instrumentos de cuerda que pueden pertenecer a una Banda Sinfónica son el violonchelo y el contrabajo, aunque también, según la obra que se vaya a tocar, el piano y el arpa. Una Banda de Música se transforma a Banda Sinfónica cuando a su plantilla se le incorpora un violonchelo o un contrabajo.

RESUMEN DEL SO I LES SEUES QUALITATS
MAPA CONCEPTUAL

________________________________________________


MÚSIQUES DEL MON


FOLKLORE 
A Espanya existeix una gran varietat d'instruments musicals que estan arrelats al folklore de cada poble o comunitat. Aquests instruments formen part de les tradicions i serveixen per acompanyar les danses i cants característics d'un lloc determinat.

PEL·LÍCULES: punxar en el cartell per a vore la película

_______________________________________________

2n ESO
LLENGUATGE MUSICAL


COMPASSOS SIMPLES I COMPOSTOS


TEMPS FORTS I DEBILS DEL COMPÀS


NOTES A CONTRATEMPS

GRUPS DE VALORACIÓ ESPECIAL: TRESILLO


DICTAT RÍTMIC I MELÒDIC
______________________________________________________

AGRUPACIONS INSTRUMENTALS

GRANS GRUPS

ORQUESTRA: segons el seu nombre de components:
 • ORQUESTRA DE CÀMBRA. "Orquestra reduïda que cap en un saló". Originàriament eren els salons de Música dels Palaus. Abasta tota mena de conjunts instrumentals. L'única condició d'aquest tipus d'orquestra es que tinga una mida relativament petita i estiga formada generalment per menys de 20 músics.
- Orquestra Barroca
A. Corelli. Concerto Grosso, en Re Mayor, op. 6 nº 4
- Orquestra de Cordes
- Conjunts instrumentals indefinits per a música de cambra
Igor Stravinsky’s 1945 “Ebony Concerto”

 • ORQUESTRA SIMFÒNICA és un conjunt instrumental, és a dir, és una agrupació de músics dirigits per un director, que interpreten una obra de manera conjunta. Està formada per 3 famílies d'instruments: Corda, Vent (fusta - metall) i percussió. La instrumentació pot variar molt en funció del criteri del compositor, així com el nombre total d’integrants de l’orquestra.
"Guía de orquesta para jóvenes" Benjamin Britten,  Estudia per separat les diferents famílies d’instruments que componen l’orquestra simfònica: els de corda, els de vent de fusta, els de vent de metall i els de percussió. Guia didàctica
"Bolero" Ravel - dades de l'obra
BANDA: tenim 2 tipos

ORQUESTRA DE POLS I PUA: agrupació de instruments de corda pinçada. Es compon reunint 3 instruments de corda pinçada, tots ells molt anticsAl costat d’aquests també en poden intervenir d’altres (ARTICLE):
 • Bandúrria: porta la melodia. Es toca amb púa.
 • Llaüt: relleno harmònic. Porta el contracant, que és una octava més greu, complementant perfectament la melodia.
 • Guitarra i Guitarrón: s'incorporen els acords que corresponen a la melodia i es va acompanyant amb arpegis o amb diferents ritmes en funció de l'obra i l'estil que anem a interpretar.
 • Contrabaix (sense arc).

BIG BAND ("Jazz Band", "Orquestra de Jazz"): és una agrupació musical pròpia de la música de Jazz, que es va popularitzar en l'època daurada del "swing" (les dècades dels anys 30 i 40 del s.XX).
Una big band típica està composta per una:

 • Secció melòdica: saxos, trompetes, trombons. Pot haver un/a cantant.
 • Secció rítmica: habitualment piano, contrabaix (sense arc), guitarra i batería.

Les big band dels anys del swing es classifiquen habitualment en:

PETITS GRUPS

CLÀSSICS que realitzen "Música de Cambra" 
És aquella composta per un reduït grup d'instruments, en contraposició a la música d'orquestra. El nom ve dels llocs en què assajaven petits grups de músics durant l'Edat Mitjana i el Renaixement. A aquestes habitacions, no molt grans, se'ls deia "càmeres".
Hi ha dos detalls que permeten caracteritzar totalment una obra de cambra: 
1) cada músic toca una part diferent
2) no hi ha director; els músics han d'estar situats de manera que puguin mirar-se entre si, per aconseguir la millor coordinació. 
 • DÚO: es una agrupació de 2 instrumentistes.
 • TRÍOes una agrupació de 3 instrumentistes. • QUARTET DE CORDAés un conjunt musical de 4 instruments de corda, usualment: 2 violins, viola i violoncel. El quartet de cordes és àmpliament vist com una de les formes més importants de música de cambra, tenint en compte que molts dels compositors famosos a partir del segle XVIII van escriure obres per a ell. Vídeo
 • QUINTET DE VENTés un grup de 5 instrumentistes: flauta, oboè, clarinet, trompa i fagot. Es diu també d'aquesta manera a les obres compostes per a aquesta agrupació. Al contrari que el quartet de corda, el color sonor del qual és molt homogeni, els instruments del quintet de vent es diferencien entre ells considerablement pel seu timbre i tècnica. Vídeo
 • QUINTET DE METALL és un grup integrat per 5 instruments de vent metall. La formació més habitual és la de 2 trompetes, una trompa, un trombó i una tuba. Per extensió, quintet de metall significa, també, una composició interpretada amb aquesta agrupació. Entre els quintets de metall més destacats hi ha el Spanish Brass Luur Metalls o el Canadian Brass.

GRUP JAZZ: se agrupan instrumentos:

 • solistas (generalmente de viento): uno o más saxofones, trompetas, flautas, incluso clarinetes.
 • acórdicos: guitarra, piano u órgano.
 • un instrumento bajo: bajo eléctrico o contrabajo.
 • y un instrumento rítmico percusivo: generalmente la batería.
Las más comunes son:
TRIO. Formado generalmente por dos instrumentos rítmicos (batería y contrabajo) y uno melódico, que suele ser el piano o la guitarra. Esta agrupación se puso de moda a partir de los años 40 con el inicio del jazz moderno.
CUARTETO. Es quizás la agrupación más característica, consiste en añadir a la anterior un instrumento de viento, trompeta o saxofón. 
- En un QUINTETO habrá dos instrumentos de viento.

GRUP POP-ROCK: normalmente se usan una o dos guitarras (las cuales pueden ser eléctricas o acústicas), bajo eléctrico, teclados de diferente índole como sintetizadores, pianos electrónicos u órganos electrónicos, y batería o caja de ritmos. Incluyen también vocalista y coristas, que pueden simultanear esa función con la de tocar un instrumento.


GRUP FOLK (Música Tradicional): las agrupaciones pueden ser vocales y/o instrumentales, y los instrumentos son los típicos de la región a la que pertenece dicha agrupación. No se emplean instrumentos eléctricos, salvo que se trate de una formación de música folk (música folclórica moderna).A Espanya existeix una gran varietat d'instruments musicals que están arrelats al folklore de cada poble o comunitat. Aquests instruments formen part de les tradicions i serveixen per acompanyar les danses i cants característics d'un lloc determinat.


Paco De Lucía - Concierto de Aranjuez


------------------------------------------------------------

ALTRES REGISTRES A LA CLASSIFICACIÓ DE LES VEUS: 
Mezzosoprano, Baríton, Contratenor, Castrats._____________________________________________________


FORMES MUSICALS BÀSIQUESFORMA PRIMARIA (ESTRÓFICA): és la forma més elemental. Consta d'un únic tema musical que s'anira repetint. Generalment utilitza text. Cançons on totes les estrofes tenen la mateixa música i només canvia el text (A, A, A ...).

FORMA BINARIAesta formada per 2 seccions A (acostuma a ser suspensiva) i B (sol ser conclusiva, perquè és la secció final) 
Les dues seccions no tenen sempre el mateix nombre de compassos.
Molt sovint, cada una de les seccions es repeteix però els signes de repetició no alteren el tipus de forma musical.

AABB
ABAB


 Himno a la alegria (1970) Beethoven (6'49'') - 
J.S.Bach. Minueto en Re menor Anónimo del Album de A.M.Bach (danza antigua de carácter noble, ritmo ternario y tempo moderado. En sus inicios binaria).

Les danses barroques que formen part de la Suite solen ser de forma binària 


FORMA TERNARIA: formada per 3 seccions, sent la 3a una repetició de la 1a.
ABA, ABBA, AABA, ABABA

TEMA AMB VARIACIONS; hi ha un sol tema (A) que va modificant-se en les successives repeticions: A A1 A2 A3 .....

RONDÓ: una tornada (A) s'alterna amb seccions diferents anomenades coples (B, C, D)
ABACADAFORMES DE LA MÚSICA VOCAL
(compostes per a ser cantades)


Podem tindre:

 • MÚSICA VOCAL ACOMPANYADA, que porta acompanyament instrumental
 • MÚSICA VOCAL A CAPELLA que no porta acompanyament instrumental


LA CANÇÓ: la seua forma està formada principalment per 2 seccions que s'alternen:
 • Estrofes (A): són les seccions que tenen la mateixa Música però text distint. Transmeten el missatge, és a dir, conten la història.
 • Tornada (B): És la secció que sempre es repeteix igual, tant la Música com el text. Repeteix el més important de la història que conta la cançó.

     Pot tindre, a més, altres seccions:
 • Introducció (I): 
 • Pont (P): 
 • Solo (S): 
 • Coda:

- Hi ha la Forma Estròfica (no te tornada). Una estrofa en succceix un altra. Així ocorre, per exemple, en els Romanços.

RECITATIU Ópera "Las bodas de Fígaro"


Verdi - La Traviata (Òpera completa)
LA SARSUELA"La Verbena De La Paloma" Zarzuela CompletaFORMES DE LA MÚSICA INSTRUMENTAL
(composta per a ser interpretada amb instruments)


LA SONATA: forma composta per a un o més instruments solistes. 
Consta de 3 moviments: ràpid-lent-ràpid.


LA SIMFONIA: forma composta per a l'orquestra. 
Consta de 4 moviments: ràpid-lent-ràpid-ràpid.

Sinfonía Nº 5, en Do menor, Opus 67. Ludwig van Beethoven
Haydn, Symphony No. 94 in G Major (Surprise) Second Movement: Andante
Mozart - Sinfonía 40 - Menuetto(3/4) - Karl Böhm - Filarmónica de Viena
Antonín Dvořák - Sinfonía No.9 "Desde el Nuevo Mundo" (Mov.4 Allegro con fuoco)


EL CONCERT: forma composta per a un o més instruments solistes i una orquestra que l'acompanya.

Vivaldi - Primavera - Les quatre estacions son 4 concerts per a Violí i Orquestra

________________________________________

LA TEXTURA MUSICAL


EL GÈNERE MUSICAL


PEL·LÍCULES: punxar en el cartell per a vore la película


_________________________________________________