1r ESO

LES QUALITATS DEL SO

1. ALTURA


POSICIONS DE LA FLAUTA DOLÇA


Aci tenim 3 jocs per recordar el NOM DE LES NOTES MUSICALS.


- Aprèn jugant el nom de les notes. Pots triar diverses velocitats (Adagio = lent, Andante = tranquil o Allegro = ràpid). Has de punxar el nom de la nota que va apareixent en el pentagrama i arrossegar per caçar-la. A veure si arribes a fer-ho en Allegro !.

- Aprèn les notes en Clau de SOL. També pots aprendre la Clau de FA.
- Un altre joc de notes amb el que et serà molt fàcil i divertit aprendre les notes en el pentagrama. La pàgina està en francès, però ho pots entendre molt bé. Et presenten un pentagrama amb moltes notes, que tu hauràs de nomenar, començant per la primera i seleccionant el seu nom de la columna que apareix a la esquerra. Si la encertes, la primera nota va canviant; si no, te la col·loca al final perquè l'anomenes correctament. Ànim, és molt fàcil! Vés avançant en els diferents nivells! I pots activar el so (a baix a l'esquerra) .Té 5 nivells i es pot escollir entre clau de sol i de fa.


ALTERACIONS MUSICALS


TO I SEMITÓEl oído humano puede oír sonidos entre 20 Hz (Hertz) y 20 kHz.

2. DURADA
POSICIÓ DE LA PLICA
               - Notes greus (fins al SI): a la dreta i cap a dalt.
               - Notes agudes (a partir del SI): a l'esquerre i cap a baix.

La nota SI te les 2 opcions (la 3a línia es el punt central del pentagrama):
EL BATEC DE LA MÚSICA: en Música, com en les paraules, hi ha accents (>).
  • Compàs Binari (compàs 2/4)   1112  (Pasdoble)
  • Compàs Ternari (compàs 3/4)   123 123 123 (Vals)
  • Compàs Quaternari (compàs 4/4)  1234 1234 1234  (Rock and Roll)


ACTIVITAT
VÍDEOS AMB RITME MENTRE SONA LA MÚSICA són, sense cap dubte, un recurs molt interessant per treballar les figures musicals, el pols, el tempo, els canvis de ritmes.


3. INTENSITAT

* ACTIVITAT: localitza els elements bàsics d'aquesta partitura.

4. TIMBRE

ELS INSTRUMENTS I LA SEUA CLASSIFICACIÓ
Els instruments musicals es classifiquen en 3 famílies segons la manera en què es produïx el so:

1. CORDA: les cordes tensades vibren sobre una caixa de ressonància. Segons la forma de tocar tenim:
   1.1 Corda Fregada (arc): violín, viola, violoncel i contrabaix.
   1.2 Corda Pinçada (dits): arpa, guitarra (pua també).
   1.3 Corda Percudida (colpejada): piano.
                                             (*DIBUIX: 1. tecla, 2. corda, 10 martell)

2. VENT: l'aire bufat vibra dins d'un tub de fusta o de metall.
   
   2.1 Vent Fusta
     - Bisellflauta travesera (flautí)
Embocadura de bisell

     - Canya dobleoboe (corn anglès), fagot (contrafagot).

     - Canya simple: clarinet (requinto, clarinet baix),*Saxofon (saxofon baritono).
BoquillaCanya

   2.2 Vent Metall


Trombó de vares
"TBON AND JACQUES" (dedicat a Jacques Mauger). Concertino per a trombó i orquestra de vent (banda). 


   2.3 Vent TeclaOrgue (abans l'aire es generava per un fuelle. Ara es genera electrònicament).


3. PERCUSSIÓ: instruments de diferents materials (fusta, metall, membrana...) que vibren al colpejar-los, fregar-los o sacsar-los.

   3.1 Percussió Indeterminada: son anomenats també no melòdics.
   La seua característica principal es que no es poden afinar perque son instruments que no     produeixen un so determinat (no notes). Realitzen diferents RITMES.
     FustaGüiro, Caixa xina, castanyoles, claves, carraca.
     PlàsticMaraques.
     Metall: Gong, Plats, Triangle, Cabassa, Cencerro, Crotalos, Pandereta.
     Membrana (parxe): Bombo, Caixa, Pandero, Bongos, Congas.


   3.2 Percussió Determinada: anomenats també melòdics.
   La seua característica principal es que es poden afinar. Produeixen un so determinat           (notes).
     Fusta: Xilofonmarimba
     Membrana: Timbales


4. ELECTRÓFONOS: el so es genera i s'amplifica mitjançant l'electricitat.*Diferencies entre una Orquestra Simfònica, Banda i Banda Simfònica
Orquesta sinfónica es una agrupación o conjunto musical de gran tamaño que cuenta con varias familias de instrumentos musicales: Cuerda, Viento (madera y metal) y Percusión. Una orquesta sinfónica tiene, generalmente, más de ochenta músicos en su lista. Sólo en algunos casos llega a tener más de cien, pero el número de músicos empleados en una interpretación particular puede variar según la obra que va a ser ejecutada. El término «orquesta» se deriva de un término latino que se usaba para nombrar a la zona frente al escenario destinada al coro y significa ‘lugar para bailar'.
Banda de Música es una agrupación de instrumentos de viento (tanto madera como metal) y de percusión.
Banda sinfónica es un conjunto de músicos que interpretan instrumentos de viento, de percusión y algunos de cuerda (ésta es la gran diferencia con una Banda de Música). Los instrumentos de cuerda que pueden pertenecer a una Banda Sinfónica son el violonchelo y el contrabajo, aunque también, según la obra que se vaya a tocar, el piano y el arpa. Una Banda de Música se transforma a Banda Sinfónica cuando a su plantilla se le incorpora un violonchelo o un contrabajo.


RESUMEN DEL SO I LES SEUES QUALITATS
MAPA CONCEPTUAL


.........................................................................................................


MÚSIQUES DEL MONFOLKLORE 
A Espanya existeix una gran varietat d'instruments musicals que estan arrelats al folklore de cada poble o comunitat. Aquests instruments formen part de les tradicions i serveixen per acompanyar les danses i cants característics d'un lloc determinat.

PEL·LÍCULES: punxar en el cartell per a vore la película