EDAT CONTEMPORÀNIA

Cronologia: És el nom amb el qual es designa el període històric comprès entre la Revolució Francesa a 1789 (final s.XVIII) i l'actualitat.ROMANTICISME, NACIONALISME, POSTROMANTICISME, 
IMPRESIONISME I MÚSICA ACADÈMICA DEL S.XX